Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 10 marca 2020 r. nadał prof. dr hab. inż. Alinie Matuszak-Flejszman, kierownikowi Katedry Zarządzania Jakością, tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!