Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. nadał prof. Annie Matuszczak tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy!