Doktor hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP, kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej objęła funkcję Prezydenta European International Business Academy (EIBA). Wcześniej - od 2016 r. - sprawowała funkcję Narodowego Reprezentanta Polski w (EIBA), a od 2017 roku funkcję członka zarządu EIBA na kadencję 2016–2019.

Towarzystwo naukowe EIBA (http://www.eiba.org) powstało blisko pół wieku temu z inicjatywy, tak znanych badaczy zajmujących się problematyką biznesu międzynarodowego, jak J.H. Dunning, Danny Van Den Bulcke, R. Luostarinen, J. Leontiades. EIBA skupia ponad 600 przedstawicieli środowiska naukowego, z ponad 50 krajów, zainteresowanych problematyką biznesu międzynarodowego. Członkowie EIBA spotykają się na konferencji naukowej organizowanej co roku w innym kraju. W grudniu 2018 r. ta prestiżowa konferencja – 44th EIBA Annual Conference "International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms" odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.