Postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał prof. dr hab. Beacie Stępień z Katedry Zarządzania Międzynarodowego tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!