Profesor dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw. UEP został powołany do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

Serdecznie gratulujemy!