Dr hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP został wybrany do kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
Celem konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana jest corocznie w formie finansowej i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania – produkty, usługi, technologie - oraz wdrożyły je w praktyce.
Nasz naukowiec dołączył również do kolegium redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania.

Serdecznie gratulujemy!