Dr hab. Justyna Majewska, prof. UEP, z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych została redaktorką wysoko punktowanego czasopisma naukowego „Annals of Tourism Research” (Impact Factor 12,853, według wykazu MEiN 140 pkt), należącego do wydawnictwa Elsevier.

W czasopiśmie turystyka postrzegana jest jako globalna działalność gospodarcza, która obejmuje decyzje i zachowania podróżnych, ale także, działania dostawców usług, które zaspokajają ich potrzeby. Przedmiotem zainteresowania czasopisma jest także wpływ działalności turystycznej na społeczeństwo, politykę regionalną i zarządzanie regionem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i narodowym czy międzynarodowym.

Prof. Majewska zajmuje się naukowo międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, ekonomiką turystyki, ekonomiką regionu, geografią ekonomiczną, ekonometrią przestrzenną i analityką danych.
Więcej o czasopiśmie: https://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research

Serdecznie gratulujemy!Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.