Prof. dr hab. J. Szambelańczyk został powołany zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w skład zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów, w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Efektem współpracy ma być wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

 

Serdecznie gratulujemy!