Prof. dr hab. Jan Szambelanczyk został powołany zarządzeniem MEiN na przewodniczącego zespołu doradczego do spraw oceny ofert złożonych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” na okres od  20 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Serdecznie gratulujemy!

Stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.