Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP z Katedry Badań Rynku i Usług został powołany na eksperta Komisji Europejskiej w programie URBACT. Będzie służył głosem doradczym i analizami w następujących obszarach:

  • Ekspertyzy w zakresie projektowania i realizacji ponadnarodowych działań w zakresie wymiany i uczenia się
  • Badania, innowacje i gospodarka oparta na wiedzy
  • Zatrudnienie, kapitał ludzki i mobilność pracowników. 
URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.