Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP, został powołany w skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów Szkoły Doktorskiej SGH w programie Economics with instructions in English. 
Komisja będzie pracowała od 25 października do 29 listopada 2021 r.
Gratulujemy!