Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP i dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP zostali ekspertami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w zakresie oceny wniosków do programów międzynarodowej mobilności akademickiej.

 

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki, poprzez wspieranie i pobudzanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej kultury i języka, w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

 

Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej agencji.