Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak został ponownie wybrany na członka zarządu The European Network for Virtual Reality (EuroXR). Stowarzyszenie EuroXR (dawniej EuroVR) zrzesza instytucje naukowe i firmy zainteresowane rozwojem szeroko rozumianych technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z instytucji założycielskich stowarzyszenia.


Serdecznie gratulujemy!