Dyrektor Instytutu Zarządzania UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Serdecznie gratulujemy!