Prof. dr hab. Krzysztof Malaga został członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Członków Orderu Palm Akademickich (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Academique).

Utworzone w 1962 r. i objęte patronatem prezydenta Republiki Francuskiej oraz ministra Edukacji Narodowej Francji stowarzyszenie AMOPA zrzesza osoby, które otrzymały Order Palm Akademickich. To najstarszy cywilny order francuski nadawany wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa.

 

Stowarzyszenie aktualnie liczy około 15 000 członków należących do elit intelektualnych rozsianych po całym świecie, które dążą do tworzenia społeczeństwa opartego na głębokim humanizmie.

Przypominamy, że w listopadzie 2021 roku, profesor Krzysztof Malaga został odznaczony przez rząd francuski Orderem Palm Akademickich (l'Ordre des Palmes Academiques).

Serdecznie gratulujemy!