Profesor dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP został wybrany nowym dyrektorem naukowym AIELF. Po raz pierwszy w 94-letniej historii L'Association Internationale des Economistes de Langue Française (International Association of French Language Economists) funkcję tę powierzono Polakowi. Do obowiązków nowego dyrektora naukowego należeć będzie m.in. pełnienie funkcji redaktora naczelnego Revue Internationale des Economistes de Langue Française (International Review of French Language Economists).

Wybory odbyły się podczas kongresu AIELF w Santiago de Chile, na którym swoje referaty przedstawili: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP i dr Małgorzata Macuda.

Serdecznie gratulujemy!