Dr hab. Monika Dobska, prof. UEP, z Katedry Badań Rynku i Usług została wybrana na prezeskę poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Cele PTE obejmują popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórczą oraz integrację środowiska ekonomicznego.

Działalność oddziału została zapoczątkowana 29 kwietnia 1945 roku przez prof. dr. Edwarda Taylora, natomiast Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i społeczny ruch ekonomiczny ma ponad 200-letnią tradycję. Zachęcamy do przeczytania więcej na temat historii PTE: