Profesor dr hab. Marian Gorynia z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej  otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wygłosił tam wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?”.
 
Serdecznie gratulujemy!