18 października 2021 roku na XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wybrano nowe władze PTE.
Z przyjemnością informujemy, że nowym prezesem został prof. Marian Gorynia.

Do władz PTE z naszej Uczelni weszli:

 - prof. dr hab. Marian Gorynia – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję 2021 – 2026,

- dr hab. Monika Dobska, prof. UEP - prezes PTE Oddział w Poznaniu wybrana jako członek:
  • do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję 2021 - 2026,
  • do Zarządu Krajowego na kadencję 2021 – 2026,
  • do Prezydium Zarządu Krajowego na kadencję 2021 – 2026,
- prof. dr hab. Marzena Remlein – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 – 2026.

Serdecznie gratulujemy!