Dr hab. Piotr Manikowski, prof. UEP, z Katedry Ubezpieczeń został wybrany na prezydenta Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) na kadencję 2021–2022. Wcześniej nasz naukowiec sprawował inne funkcje w zarządzie tej międzynarodowej organizacji; był wiceprzewodniczącym ds. działalności i finansów, wiceprzewodniczącym ds. programu, sekretarzem w Executive Committee, natomiast wcześniej – członkiem rady naukowej.


APRIA została utworzona w 1997 roku, swoją siedzibę ma w Singapurze. Jest jednym z trzech najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie (obok American Risk and Insurance Association – ARIA oraz European Group of Risk and Insurance Economists – EGRIE), spośród których ma najbardziej globalny zasięg, gdyż skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.