Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Ubezpieczeń został wybrany na wiceprezydenta ds. Programu w Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) na kadencję 2019–2020. Jego głównym zadaniem będzie opieka merytoryczna nad programem konferencji WRIEC 2020 – najważniejszej imprezy naukowej w ubezpieczeniach, która odbędzie się w Nowym Jorku.

To kolejny rok pracy prof. Manikowskiego we władzach APRIA. W kadencji 2018-2019 sprawował funkcję Sekretarza w Executive Committee, a wcześniej – w latach 2014-2017 - był członkiem Rady Naukowej tej organizacji.

APRIA została utworzona w 1997 roku, swoją główną siedzibę ma w Singapurze. Jest jednym z trzech najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie, przy czym ma najbardziej globalny zasięg, gdyż skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.