Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ponownie powierzył prof. dr. hab. Ryszardowi Domańskiemu, rektorowi naszej Uczelni w latach 1969-1979, funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu.

Działalność Komitetu koncentruje się przede wszystkim na:
- formułowaniu podstaw teoretycznych i metodologicznych kształtowania przestrzeni;
- poznawaniu rzeczywistych mechanizmów przekształceń przestrzennych;
- określaniu: koncepcji, prognoz, strategii i polityk oraz programów przestrzennego zagospodarowania.

Profesor Ryszard Domański jest wybitnym ekonomistą z zakresu przestrzennej transformacji gospodarki, teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania gospodarki przestrzennej oraz geografii społeczno-ekonomicznej, autorem ponad 500 publikacji.