Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse prof. Waldemarowi Budnerowi.

Gratulujemy serdecznie!
Stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.