Uczymy już od 34 746 dni
Aktualności

Profesor UEP nagrodzony przez prezesa NBP

Za wybitną publikację książkową.

Doktor hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP, wygrał konkurs prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów. Nagrodę wręczył mu Prezes NBP Marek Belka.

 

Książkę dra hab. Michała Jurka, prof. nadzw. UEP, „Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej” wydało w 2011 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Jest to obszerne studium, w którym autor m.in. bada więzi między ewolucją międzynarodowego systemu walutowego i przemianami systemów kursowych, analizuje podstawy i przesłanki wyboru systemów kursowych w trakcie rozszerzania się procesu integracji finansowej, szacuje prawdopodobieństwo stosowania skrajnych i pośrednich systemów kursowych w określonych warunkach gospodarczych, bada skutki tych wyborów dla funkcjonowania współczesnego międzynarodowego systemu walutowego.

 

Jak zwracali uwagę recenzenci, zakres rozprawy znacznie wykracza poza standardowe ramy monografii, co pokazuje już sam tytuł, który mówi o trzech obszarach tematycznych.