Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał 8 stycznia 2020 r. dr. hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020–2023. Prof. Ciechomski został powołany na kolejną trzecią kadencję. Został również wybrany na Przewodniczącego II Zespołu Nauk Społecznych, dokonującego ocen jakości kształcenia na ekonomicznych kierunkach studiów. Został także członkiem Prezydium PKA. Prof. Ciechomski jest pracownikiem naukowym Instytutu Marketingu oraz Katedry Handlu i Marketingu.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, której misją jest dbałość o jakość kształcenia na wyższych uczelniach. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

 

Na fotografii znajdują się: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący PKA prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz dr. hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP.