Dr hab. inż. Daria Wieczorek, prof. UEP, z Katedry Analizy Instrumentalnej ponownie otrzymała dofinansowanie na badania prowadzone wspólnie z naukowcami z National Taiwan University. Projekt uzyskał dofinansowanie w VIII konkursie NCBR prowadzonym wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST), w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej.

Projekt badawczy dotyczy opracowania nowych pochodnych bromku otilonium (OB), jako środków przeciwgrzybiczych (Development of novel derivatives of otilonium bromide as antifungal agents). W projekcie zaplanowano syntezę pochodnych OB, określenie mechanizmu działania oraz właściwości przeciwgrzybiczych, a także określenie cytotoksyczności i skuteczności terapeutycznej tych związków.
Badania potrwają trzy lata, a wartość budżetu UEP wynosi 408 750 zł.

Pierwszy projekt POLTAJ był prowadzony przez zespół prof. Darii Wieczorek w latach 2017-2020 w ramach IV polsko-tajwańskiego konkursu NCBR na wspólne projekty badawcze o tytule: Synthesis, surface and antimicrobial properties of novel sulfobetaines and the possibilities of their use in medical products.

Gratulujemy!