27 października 2021 roku na naszej Uczelni odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne za rok akademicki 2020/2021.
W minionym roku akademickim 7 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 30 osób stopień naukowy doktora (w tym 10 cudzoziemców).
Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną uroczystość miała ograniczony charakter.

Uroczystość można obejrzeć pod linkiem: