27 października 2022 r. w auli UEP odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.


W minionym roku akademickim 4 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego, a 32 - stopień naukowy doktora (w tym 5 cudzoziemców).


Serdecznie gratulujemy!


Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji badań naukowych oraz naszego otoczenia.