Aktualności

Ranking „Perspektywy”

UEP ponownie w czołówce.
Mamy jeden z najwyższych potencjałów naukowych wśród uczelni ekonomicznych w Polsce. Wyróżnia nas efektywność naukowa, a warunków kształcenia mogą nam pozazdrościć studenci z innych szkół ekonomicznych. Takich informacji o Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dostarcza nam najnowszy Ranking Uczelni Akademickich przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ekonomicznych UEP ponownie zajął II miejsce.

W XVI edycji Rankingu Uczelni Akademickich ujęto uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Zestawienie przygotowano na podstawie sześciu grup kryteriów: prestiżu wśród pracodawców oraz kadry akademickiej, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków studiowania i umiędzynarodowienia studiów.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 43 główne kierunki studiów realizowane na polskich uczelniach wyższych. Wśród kierunków realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wyróżniono przede wszystkim kierunek Ekonomia oraz Zarządzanie.