Aktualności

Ranking Wprost 2013

Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2013 r. na próbie 500 polskich firm, które w 2011 roku osiągnęły największy przychód.
Gazeta rozsyłała ankiety i kontaktowała się z firmami telefonicznie. Odpowiadały osoby odpowiedzialne za politykę personalną: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, którzy zostali poproszeni o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców na 11 miejscu znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ale już w rankingu według kierunków Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się na 1 miejscu dla  kierunku ekonomika transportu i logistyka oraz na 2 miejscu w kierunkach zarządzanie i marketing czy ekonomia, finanse i rachunkowość.