Nasza Uczelnia ponownie uzyskała akredytację CEEMAN. To już drugi raz, kiedy przyznano ją na okres 6 lat. W marcu komisja reakredytacyjna odbyła serię spotkań z przedstawicielami naszego uniwersytetu. Na podstawie przedstawionego przez UEP raportu oraz wniosków z wizyty, komisja zaproponowała przedłużenie akredytacji na kolejny okres.


W raporcie z wizyty podkreślono:

·         jakość nowej Strategii UEP,

·         prace nad umiędzynarodowieniem Uczelni,

·         jakość prowadzonych badań naukowych i liczbę publikacji,

·         współpracę z miastem, regionem i uczelniami partnerskimi,

·         jakość prowadzonej dydaktyki,

·         wykorzystanie specjalistycznych laboratoriów w badaniach i dydaktyce.


CEEMAN International Quality Accreditation to międzynarodowa akredytacja przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) z siedzibą w Bled (Słowenia). CEEMAN zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu. Działa od 1993 roku i zrzesza 210 członków, z niemal 50 krajów. 

 

Po raz pierwszy uzyskaliśmy tę akredytację w 2013 roku.