Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, odebrał akredytację CEEMAN podczas uroczystości, która odbyła się 26 września we Wrocławiu. 


Nasza Uczelnia ponownie uzyskała akredytację CEEMAN. To już drugi raz, kiedy przyznano ją na okres 6 lat. W marcu komisja reakredytacyjna odbyła serię spotkań z przedstawicielami naszego uniwersytetu. Na podstawie przedstawionego przez UEP raportu oraz wniosków z wizyty, komisja zaproponowała przedłużenie akredytacji na kolejny okres.


W raporcie z wizyty podkreślono:

·         jakość nowej Strategii UEP,

·         prace nad umiędzynarodowieniem Uczelni,

·         jakość prowadzonych badań naukowych i liczbę publikacji,

·         współpracę z miastem, regionem i uczelniami partnerskimi,

·         jakość prowadzonej dydaktyki,

·         wykorzystanie specjalistycznych laboratoriów w badaniach i dydaktyce.


CEEMAN International Quality Accreditation to międzynarodowa akredytacja przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) z siedzibą w Bled (Słowenia). CEEMAN zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu. Działa od 1993 roku i zrzesza 210 członków, z niemal 50 krajów. 

 

Po raz pierwszy uzyskaliśmy tę akredytację w 2013 roku.