Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Rekrutacja na I i II stopień

Komunikat z 3 sierpnia 2016 r.
REKRUTACJA NA I STOPIEŃ

Dnia 3 sierpnia 2016 r. zatwierdzone zostały nowe, obniżone limity punktów rankingowych kwalifikujące do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego (składania dokumentów) na rok akademicki 2016/2017 na kierunkach:
Ekonomia
Prawno-ekonomiczny


Limity punktów zostały opublikowane w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na stronie głównej zgłoszenia, w miejscu pod statusem kandydata, w formacie: liczba punktów wymaganych (Punkty wym.) / liczba punktów uzyskana przez kandydata na danym kierunku studiów (zdobyte).

Kandydaci, którzy na danym kierunku studiów uzyskali liczbę punktów równą bądź wyższą od wymaganej, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji.
Status takich kandydatów na ich kontach rekrutacyjnych został zmieniony na „Kandydat zakwalifikowany do składania dokumentów.” [aby sprawdzić swój status zaloguj się poprzez link na górze strony].

Warunkiem przyjęcia na studia takich kandydatów jest złożenie w Uczelni kompletu dokumentów w terminie do 9 sierpnia 2016 r. Nieprzekazanie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


REKRUTACJA NA II STOPIEŃ

Wydział Ekonomii informuje, że limit punktów rankingowych ustalonych na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego na Finanse i rachunkowość został obniżony - nowy limit 22 pkt.

Kandydaci, którzy na danym kierunku studiów uzyskali liczbę punktów równą limitowi bądź wyższą, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji. Status takich kandydatów na ich kontach rekrutacyjnych został zmieniony na „kandydat zakwalifikowany do składania dokumentów” [zaloguj się na górze strony aby sprawdzić status].

Warunkiem przyjęcia na studia takich kandydatów jest złożenie w Uczelni kompletu dokumentów w terminie do 9 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Uczelni). Nieprzekazanie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.