W związku z okresem rekrutacyjnym podajemy istotne informacje organizacyjne dotyczące terminów i zasad kwalifikacji dla kandydatów na studia II stopnia zainteresowanych trybem stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wszystkie dotyczą warunków formalnych rekrutacji dla osób, które ukończyły I lub II stopień studiów, uzyskały tytuł inżyniera lub magistra w ramach jednolitych studiów magisterskich.

Sprawdź co zrobić by uzyskać prestiżowy dyplom ukończenia uczelni ekonomicznej ze ścisłej czołówki rankingowej!


Studia stacjonarne II stopnia

 

Rejestracja odbywa się na wybrany kierunek poprzez formularz online. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją kierunków.  Pozwoli to na wybór studiów odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Sprawdź ofertę!

Termin zgłoszeń elektronicznych i uiszczenia obowiązkowych opłat rekrutacyjnych mija 10 lipca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy online wymaga uzupełnienia danych osobowych i danych rekrutacyjnych.

Przyjęcie absolwentów UEP odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.

Rekrutacja absolwentów innych uczelni publicznych i niepublicznych obejmuje pisemny test kwalifikacyjny sprawdzający ogólną wiedzę w dziedzinie nauk ekonomicznych i kierunkową (łącznie 60 pytań). Termin  testów i rozmów kwalifikacyjnych przypada na 6-8 sierpnia 2019 r. Nie ma możliwości zmiany terminu egzaminu. Sprawdź przykładowe pytania testowe!

Wyniki (listy rankingowe) i limity punktów rankingowych ogłoszone będą:

·         15 lipca 2019 r. – absolwenci UEP kwalifikowani na podstawie średniej ze studiów.

·         14 sierpnia 2019 r. – absolwenci innych uczelni kwalifikowani na podstawie wyniku testu.

 

Kandydaci, którzy uzyskają liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą zostaną zakwalifikowani na studia. Obowiązkowe dla zakończenia procesu rekrutacji jest wówczas złożenie kompletu dokumentów do 23 sierpnia 2019 r. Skompletuj dokumenty sprawdź jak je dostarczyć!

Termin podania ostatecznych wyników po złożeniu dokumentów od osób zakwalifikowanych to 30 sierpnia 2019 r. (godziny popołudniowe).  

 

Sprawdź limity punktów z rekrutacji 2018/2019.

 

Sprawdź:

Zasady przyjęć na kierunek prawno-ekonomiczny i Aplikacje Internetu Rzeczy oraz zarządzanie ryzykiem finansowym

Zasady przyjęć po studiach za granicą  

Informacje dla cudzoziemców

Kontakt (informacja rekrutacyjna)

Pomoc materialna

Akademiki

 
Studia niestacjonarne II stopnia


Formularze zgłoszeń elektronicznych na studia niestacjonarne II stopnia zostaną uruchomione w połowie lipca 2019 r.

 

Rejestracja odbywa się na wybrany kierunek poprzez formularz online. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją kierunków. Pozwoli to na wybór studiów odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Sprawdź ofertę!

Termin zgłoszeń elektronicznych i uiszczenia obowiązkowych opłat rekrutacyjnych mija sierpnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy online wymaga uzupełnienia danych osobowych i danych rekrutacyjnych.

Przyjęcie odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów. Sprawdź zasady przyjęć w tym sposób obliczania średniej ocen!

 

Wyniki (ogłoszenie list rankingowych) nastąpi 14 sierpnia 2019 r. 

 

Kandydaci, którzy uzyskają liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą zostaną zakwalifikowani na studia. Obowiązkowe dla zakończenia procesu rekrutacji jest wówczas złożenie kompletu dokumentów do 27 sierpnia 2019 r. Skompletuj dokumenty sprawdź jak je dostarczyć!

 

Ostateczne wyniki zostaną podane - 30 sierpnia 2019 r.

 

Opłaty za studia

Informacje dla cudzoziemców

Kontakt (informacja rekrutacyjna)

Pomoc materialna

Akademiki