W dniach 4-6 września br. odbyło się pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

 

W skład Konferencji wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

prof. dr hab. inż. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Przewodniczącym KRUE w kadencji 2020-2024 został wybrany prof. dr hab. Maciej Żukowski, a zastępcą przewodniczącego dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.