Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Eksportu”. Wręczenie dyplomu odbyło się podczas XII Kongresu Eksporterów Polskich.

Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w dniu 20 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Tematem Kongresu była perspektywa finansowa na lata 2014–2020 na rzecz proinnowacyjnego rozwoju eksportu. Honorowy patronat nad XII Kongresem Eksporterów Polskich objęli: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Marszałkowie Województw.