Rozstrzygnięte zostały konkursy na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017, organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zgodnie z §6 pkt.3 regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką Kapituła Konkursu dokonała modyfikacji w sposobie podziału nagród: ex aequo dwie I nagrody po 1500zł, II nagroda 900zł, III nagroda 600zł. Laureatami Konkursu zostali:

 

I miejsce ex aequo (1500zł):

Cezary Brudka

za pracę: Opór przestrzeni w przejazdach rowerem publicznym na przykładzie Poznańskiego Roweru Miejskiego w roku 2016

promotor: dr Wojciech Kisiała

 

I miejsce ex aequo (1500zł):

Anita Pokorska

za pracę: Wpływ organizacji Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich na wizerunek Brazylii

promotor: dr Katarzyna Andrzejczak

 

II miejsce (900zł):

Sandra Michalczyk

za pracę: Funkcjonowanie giełd ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych

promotor: dr Magdalena Osak

 

III miejsce (600zł):

Monika Kaczor

za pracę: Wykorzystanie internetowych narzędzi promocji we wprowadzaniu nowego produktu na rynek na przykładzie firmy Filtreo

promotor: dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP

 

wyróżnienie (dyplom):

Adam Maćkowiak

za pracę: Virtual Investment Identity / Wirtualna tożsamość inwestycyjna

promotor: dr Agata Jolanta Filipowska

 

wyróżnienie (dyplom):

Marta Pilarczyk

za pracę: Rola wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu motywacji uczestnictwa w turystyce ekstremalnej na przykładzie spadochroniarstwa

promotor: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP

 

wyróżnienie (dyplom):

Szymon Sobecki

za pracę: Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) w analizie i różnicowaniu kawy

promotor: dr Katarzyna Pawlak-Lemańska

 

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę magisterską zostali:

 

I miejsce (2500zł):

mgr Ewelina Wojciechowska

za pracę: Automatyczna analiza komunikatów polskich spółek giełdowych

promotor: prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP

 

II miejsce (2000zł):

mgr Piotr Matuszak

za pracę: Oil and gas abundance and institutional changes in transition countries – an empirical analysis/Bogactwo ropy i gazu a przemiany instytucjonalne w krajach transformacji – analiza empiryczna

promotor: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

 

III miejsce (1500zł):

mgr Marcin Karol Izbrandt

za pracę: Poziom stóp procentowych i luka Taylora a ryzyko bankructwa banków w Polsce

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP

 

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę doktorską zostali:

 

I miejsce (5000zł):

dr Michał Adam

za pracę: Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych na polskie obligacje skarbowe

promotor: prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP

promotor pomocniczy: dr Agata Kliber

 

II miejsce (4000zł):

dr Katarzyna Marchwińska

za pracę: Projektowanie dodatków paszowych z wykorzystaniem bakterii fermentacji mlekowej

promotor: dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska

 

III miejsce (3000zł):

dr Dawid Obrzeżgiewicz

za pracę: Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

promotor: dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP

promotor pomocniczy: dr Marek Masztalerz

 

Sponsorem Konkursów jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Laureatami środowiskowego, międzyuczelnianego Konkursu na najlepszą pracę magisterską pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o. o. zostali:

 

I miejsce (3000zł):

mgr Agnieszka Starzonek

za pracę: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin ościennych Poznania

promotor:  dr Aldona Standar

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

 

II miejsce (2500zł):

mgr Natalia Szymczak

za pracę: Modelowanie ścieżek klinicznych jako wsparcie w informatyzacji szpitala na przykładzie oddziału chirurgii

promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

 

III miejsce (2000zł):

mgr Iwona Nowacka

za pracę: Samodzielność finansowa a rozwój lokalny na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej

promotor: dr Marcin Wiśniewski

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

 

Sponsorem Konkursu jest firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

 

Członkowie Kapituł konkursowych podkreślili, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, za co należą się słowa uznania ich autorom i promotorom. Laureatom Konkursu oraz promotorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy! Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce w trakcie obchodów Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 17 maja 2018 roku.