24 stycznia 2020 r. odbył się finał 34. edycji Konkursu im. Marii Marcinkowskiej na zakończenie nauki języka rosyjskiego w ramach lektoratów. Komisji przewodniczył dr hab. Jacek Łuczak, prof. UEP. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu I. F. Kosonogow.

W tegorocznej edycji wzięło udział 35 studentów kończących dwuletnią naukę języka rosyjskiego. Do ustnego finału przystąpiło 13 studentów, podzielonych na dwie grupy ze względu na poziom zaawansowania języka rosyjskiego - początkujący i średniozaawansowany.

Zgodnie z regulaminem komisja, której przewodniczył prof. dr hab. Piotr Banaszyk nagrodziła łącznie 7 finalistów.

Członkowie jury konkursu uznali wypowiedzi na tematy z zakresu różnych obszarów ekonomicznych, zwłaszcza uczestników z grupy średniozaawansowanej, za interesujące pod względem merytorycznym. Studenci z grup początkujących sprawnie posługiwali się językiem rosyjskim w opisach sytuacji z życia codziennego na podstawie wylosowanych zestawów, a także wykazali się dużą komunikatywnością.