30 maja 2019 r. podczas międzynarodowej debaty „Constitution for Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World”, uświetniającej setną rocznicę powstania Instytutu CIMA i współorganizowanej przez MNiSW, podpisane zostało porozumienie pomiędzy UEP a CIMA, rozszerzające dotychczasową współpracę o organizowanie certyfikowanych kursów z zakresu Digital Finance. W imieniu UEP porozumienie podpisał dr Jacek Jastrzębski, Dyrektor Centrum Edukacji Menedżerskiej, a w imieniu CIMA - Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę. Wprowadzenie kursów w formule blended learning (m.in. z zakresu Blockchain, Cybersecurity, Data Analytics) do oferty Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP planowane jest na jesień 2019 r. 

Podczas konferencji Koordynatorowi Programu CIMA na UEP – dr. hab. Remigiuszowi Napieckowi, prof. nadzw. UEP uroczyście przyznano tytuł „Academic Program Champion”. Program działa w USA, natomiast w Europie wyróżnienie otrzymało tylko dwóch naukowców – koordynatorów programów CIMA na Uczelni, wskazanych przez zarząd CIMA Europe. Organizacja CIMA nadała takie tytuły w Europie po raz pierwszy.

Oprócz dr. hab. Remigiusza Napiecka, prof. nadzw. UEP oraz dr. Jacka Jastrzębskiego, z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w debacie uczestniczyła również, jako przedstawiciel praktyki gospodarczej, Agnieszka Lumsden - Retail Manager (SSC) z firmy Bridgestone.