W trzeciej edycji konkursu na wewnętrzne projekty badawcze w ramach projektu RID w drodze konkursu wyłoniono 8 wniosków, które uzyskają finansowanie. 

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 21 wniosków, z czego 4 zostały odrzucone z przyczyn formalnych na pierwszym etapie oceny (zgodność z problematyką projektu RID). Do oceny merytorycznej przeszło 17 wniosków. Zaakceptowane zostały wnioski powyżej 20 pkt na 30 pkt możliwych do uzyskania. Kierownikiem projektu RID jest dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP.
Czwarta edycja konkursu zostanie ogłoszona w styczniu 2021 roku.

Przyjęte wnioski:

1. Gospodarka platformowa w świetle big data, dr Maciej Beręsewicz (22,2 pkt)

2. Zmiany zachowań rynkowych przedsiębiorstw na skutek innowacyjnych modeli biznesu opartych na nowych technologiach, dr Adam Dymitrowski (22 pkt)

3. Znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju nowych form zamieszkania w Europie, dr hab. Piotr Lis (21,4 pkt)

4. Modelowanie taktycznej alokacji aktywów na rynku kapitałowym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, dr Przemysław Grobelny (20,8 pkt)

5. Presja innowacji technologicznych w zarządzaniu usługami prawnymi, dr Marek Gnusowski (20,8 pkt)

6. Interaktywne opakowanie jako nowy kanał komunikacji na rynku B2C, dr Patrycja Wojciechowska (20,6 pkt)

7. Wpływ cyfryzacji na zarządzanie opieką zdrowotną nakierowaną na wartość, dr hab. Justyna Rój (20 pkt)

8. Ocena wpływu technologii Przemysłu 4.0 na zwinność strategiczną przedsiębiorstw, dr hab. Maja Sajdak (20 pkt)

Serdecznie gratulujemy!