Uczymy już od 34 750 dni
Aktualności

Rusza konkurs im. Prof. W. Wilczyńskiego

5 tys. PLN przewidziano dla autora najlepszej pracy doktorskiej.
Już po raz trzeci autorzy prac doktorskich z zakresu nauk ekonomicznych mają szansę na zdobycie nagrody imienia wybitnego profesora naszej uczelni. Patronat nad konkursem objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

1 lipca 2014 r. rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii.
Konkurs adresowany jest do autorów prac doktorskich z teorii ekonomii, wyróżnionych przez Radę Jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie 01.08.2012 r. - 31.07.2014 r.
Zwycięzca Konkursu otrzyma główną nagrodę w wysokości 5 000 zł.
W ocenie prac pod uwagę zostaną wzięte: wartość naukowa i strona formalna rozprawy, oryginalność problematyki badawczej, znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej oraz dobór źródeł, w tym znajomość światowej literatury przedmiotu.


Termin zgłaszania prac:
1 lipca 2014 r. - 31 października 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 31.01.2015 roku.

Patronat konkursu:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Gorynia
Prezes ZK PTE, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Kapituła konkursu:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Członkowie:
prof. dr hab. Emil Panek
dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UEP
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP
dr Ryszard Szulc