Dbałość o środowisko naturalne jest zarówno misją, jak i obowiązkiem. Posegregowane śmieci  są wartościowym surowcem wtórnym. Prosta czynność porządkowania przekłada się na oszczędność energii i wody oraz zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. Zapewnia czystsze powietrze i akweny wodne, większą liczbę niewyciętych drzew, lepsze warunki życia dla wszystkich organizmów. To ratunek dla nas i przyszłych pokoleń, dla całej Ziemi.
 
Uczelnia wdraża różne programy wpisujące się w zasadę zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Rozwijamy zdalny obieg dokumentów, stosujemy energooszczędne oświetlenie, czy też rozwiązania poprawiające izolację cieplną.
 
Segregowanie śmieci mają ułatwiać ustawione na korytarzach pojemniki na szkło, papier, metal i tworzywa sztuczne, odpady bio oraz zmieszane. Warto z nich korzystać, zalety recyclingu są bowiem naprawdę znaczące.
 
Recykling papieru:
- ogranicza zużycie energii o 75%,
- chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony,
- ogranicza zużycie wody o ok. 60%,
- zmniejsza ilość odpadów,
- ogranicza zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%.
 
Recykling szkła:
- ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym zmniejsza degradację środowiska,
- zmniejsza zużycie wody wykorzystywanej do produkcji o ok. 50%,
- oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym o ok. 30%,
- zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych o 97%,
- zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 14-20%.
 
Recycling metalu:
- ogranicza zużycie zasobów o 95-100% liczone jako zawartość metalu w rudzie,
- zmniejsza zużycie energii o 60-95%  (w zależności od metalu),
- zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o 70-99%  (w zależności od metalu).
 
Recycling tworzyw sztucznych:
- ogranicza zużycie zasobów - mniejsze zużycie ropy naftowej i innych surowców chemicznych (ok. 1300 l mniej z tony przetworzonych tworzyw),
- zmniejsza zużycie energii o 40% ,
- zmniejsza zanieczyszczenie środowiska (ok. 300 kg mniej dwutlenku węgla w atmosferze z tony przetworzonych tworzyw).