21 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie poświęcone ewaluacji Uczelni. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, działalność naukowa na Uczelni będzie podlegać ewaluacji w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Ewaluacja obejmować będzie lata 2017–2020 i rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Spotkanie otworzył rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski podkreślając, iż ewaluacja ma kluczowe znaczenie dla Uczelni i jej finansowania.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Elżbieta Gołata przedstawiła założenia, kryteria i przebieg procesu ewaluacji. Omówiła rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji oraz kryteria i sposób ich oceny. Dorota Wojewoda, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEP wyjaśniła kwestie związane z identyfikatorem ORCID.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i dyskusja.

Materiały ze spotkania łącznie z instrukcją rejestracji konta PBN i powiązania z identyfikatorem ORCID oraz systemem POL-on, dostępne są na stronie Komunikatów Działu Badań Naukowych w zakładce Ewaluacja:
https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe-uep,c458/informacje-dla-pracownikow-uep,c26/ewaluacja,c14120/spotkanie-dot-ewaluacji-osiagniec-naukowych-22-stycznia,a92074.html

Wszystkie pytania dotyczące ewaluacji proszę kierować na adres e-mail: prorektor.nauka@ue.poznan.pl .