22 maja 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone nowej strukturze organizacyjnej naszej Uczelni. Otworzył je Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP informując o etapie prac związanych z wdrożeniem zmian wynikających z zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP poinformowała o powołaniu Szkoły doktorskiej, jej strukturze organizacyjnej i harmonogramie rekrutacji oraz zaprezentowała zadania i strukturę organizacyjną Rady Awansów Naukowych.

Prorektor ds. Edukacji i Studentów - prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP przedstawiła nowy schemat organizacyjny dydaktyki uwzględniający Instytuty i dyrektorów studiów.

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju - dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP przedstawił założenia organizacyjne studiów podyplomowych.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja z przedstawicielami społeczności akademickiej.