26 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W pierwszej części spotkania rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP przedstawił propozycję zmian w strukturze organizacyjnej. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP zaprezentowała zagadnienia dotyczące ewaluacji i wyboru dyscypliny naukowej. W drugiej części spotkania odbyła się sesja pytań. Do zapytań społeczności akademickiej UEP odnieśli się wszyscy przedstawiciele władz rektorskich UEP.