12 marca 2020 r. odbyło się spotkanie wyborcze. Kandydat na następną kadencję, obecny rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski przedstawił priorytety i główne punkty programu na kadencję 2020-2024. Skupił się na 3 obszarach: nauce, kształceniu oraz funkcjonowaniu i kontaktach z otoczeniem.

Podkreślił znaczenie utrzymania wysokiej kategorii w ewaluacji naukowej UEP, aktywnego kształtowania polityki naukowej z wsparciem dla innowacyjnych, interdyscyplinarnych i ważnych społecznie kierunków badań, ze wzmocnieniem specjalizacji w wybranych obszarach, jak również konieczność zapewnienia ciągłości kadr oraz dalszego umiędzynarodowienia. W dydaktyce celem będzie zapewnianie nowoczesnej oferty, uzyskanie pozycji lidera w rozwijaniu kompetencji przyszłości wśród akademickich szkół biznesu oraz dalsza internacjonalizacja. Priorytetem jest również rozwój edukacji menedżerskiej i ustawicznej.

Uczelnia ma być rzetelnym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i rozwój pracowników, lepiej wiążącym wynagrodzenia z wynikami pracy, z bardziej konkurencyjnymi płacami. Istotne jest również ustabilizowanie finansów Uczelni, w tym przez skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i lepsze wykorzystywanie obecnych zasobów.

Spotkanie zakończyła sesja pytań z sali, zadali je przedstawiciele kadry naukowej i administracyjnej.

Poniżej zapis wideo ze spotkania