Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zrównoważona żywność – rozwój wiedzy i kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Głównym celem projektu jest rozwój kadry badawczo-dydaktycznej Instytutu Nauk o Jakości UEP zaangażowanej w edukację studentów na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jakość i rozwój produktu. Dzięki wizycie studyjnej i wymianie doświadczeń z pracownikami światowej klasy ośrodka w dziedzinie nauk o żywności - Norweskiego Instytutu Badań nad Żywnością, Rybołówstwem i Akwakulturą Nofima, pracownicy UEP zapoznają się z najnowszymi strategiami zapewniającymi zrównoważony charakter produkcji żywności.
Planowany okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.