Stanowisko zespołu powołanego przez Prezydium KRASP wobec projektu zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie tzw. pakietu wolnościowego znajduje się w Plikach do pobrania.