Uczymy już od 34 549 dni
Aktualności

Stanowisko Prezydium KRASP

w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim