Student UEP Szymon Kopyta zajął 3. miejsce w III edycji Testu Wiedzy Ekonomicznej. Konkurs wiedzy obejmował 5 obszarów tematycznych: ekonometrię, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing i zarządzanie, bankowość oraz cyberbezpieczeństwo.
Do zmagań przystąpiło 814 osób, 25 z nich zakwalifikowało się do finału.
Test Wiedzy Ekonomicznej to projekt, który powstał w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych, powołanego przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Gratulujemy!