Studentka kierunku finanse, audyt, inwestycje - Alicja Stankiewicz, zajęła 1. miejsce w kategorii praca licencjacka w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Promotorką pracy jest dr hab. Monika Kaczała.
 
W pracy autorka wykazała, że reklama może zmienić postrzeganie ryzyka wypadku drogowego - wpływa zarówno na poziom obaw, subiektywną ocenę prawdopodobieństwa, ale także na szacowaną wielkość strat wyrządzonych i doznanych. Autorka zidentyfikowała też związek pomiędzy byciem świadkiem i byciem uczestnikiem wypadku drogowego a postrzeganiem tego ryzyka. Wnioski z badania mają duże znaczenie praktyczne. Oznaczają bowiem, że na postrzeganie ryzyka wypadku drogowego można wpływać. Wniosek ten uzasadnia finansowanie kampanii społecznych wykorzystujących nośniki reklamy zewnętrznej - bilboardy i plakaty.
Serdecznie gratulujemy!